[CNW:Counter]

CEDIVEČKOVITÍ - DICTYNIDAE

Celosvětově 563 druhů ve 48 rodech.
V Evropě žije 71 druhů v 17 rodech.

V České republice žije 21 druhů v 10 rodech.

Část druhů žije na půdním povrchu, část na keřích a listech stromů, několik druhů rodu Dictyna je dominantních na okolících rostlin na úhorech. V centru okolíku má samička pavučinovou komůrku, z níž vybíhá množství vláken všemi směry.

Zástupci rodů čeledi cedivečkovití Dictynidae
Argenna subnigra Bromella falcigera Cicurina cicur Dictyna uncinnata
Argenna Bromella Cicurina Dictyna
Emblyna annulipes Lathys puta Nigma flavescens
Emblyna Lathys Nigma
Fotografie
nežije v ČR
nejistá determinace
Web je sponzorován firmou LTweb s.r.o.
Partneři: Cestovn systm / Devo Plze / Emona Kroni / Maledivy / PixelEU / Referty / Taxi Plze / Vtipy / Weby na mru / Zvesela