[CNW:Counter]

Pavouci České republiky

Rudolf Macek
rmacek@email.cz

Evoluce těchto stránek probíhá,
ale, že toho má mnoho,- nestíhá.

V současné době je z území České republiky doloženo 855 druhů pavouků. Tento soubor obsahuje prozatím fotografie 800 druhů, včetně druhů které v ČR nežijí. Z území Evropy je známo asi 4 500 druhů, celosvětově 42 055.

Česká arachnologie je v mnoha směrech na světové úrovni. U většiny našich druhů jsou k dispozici údaje o jejich rozšíření a základní ekologické charakteristiky. Všichni pavouci mají česká jména, často půvabná, výstižná, laskavá či vtipná. Trochu mi vadí že jsou všichni dravci. Tím ale udržují ve svém makrosvětě pořádek. Jsou to zvířátka chytrá, mnohé druhy se starají o potomstvo, jejich mláďata jsou půvabná. Biologie a etologie většiny druhů je dosud málo známá a ledacos se zde dá ještě objevit.

Určování pavouků je založeno na sbírkovém "materiálu" v lihu, a téměř výhradně na studiu kopulačních orgánů. Tento soubor by měl sloužit především ku snadnějšímu rozpopoznávání druhů podle jejich celkového vzhledu, a to v kontextu s jejich rozšířením a nároky na obývaná stanoviště.

Čeledi na liště jsou v české a latinské verzi řazeny podle nejvíce používaného systému (ne abecedně), takže např. skákavky ( Salticidae ) jsou až na konci. Rody a druhy jsou na lištách řazeny abecedně. Vyplnit tabulky a rozepsat se více o jednotlivých druzích je ve stadiu úmyslu.

Děkuji Mgr. Janu Dolanskému z Východočeského muzea v Pardubicích za determinaci mnoha druhů s kterými si nevím rady.

Mapy jsou upraveny podle Katalogu pavouků České republiky, Jan Buchar a Vlastimil Růžička, 2002.

Příjemnou zábavu i poučení.

Copyright © Rudolf Macek 2006

Fotografie
nežije v ČR
nejistá determinace
Web je sponzorován firmou LTweb s.r.o.
Partneři: Cestovní systém / Dřevo Plzeň / Emona Kroni / Maledivy / PixelEU / Referáty / Taxi Plzeň / Vtipy / Weby na míru / Zvesela